DSCF1076
DSCF1081
DSCF1071

Stenudlægning 15. - 17. november 2021

Stenene er formidlet fra det lokale landbrug, gennem Formand for Østjysk Landboforening Henrik Nielsen efter et møde i Grønt Råd i Horsens Kommune. De bliver hentet ved Martin Mogensen GoGris ved Gedved, af Vestbirk Vognmandsforretning og lægges på kajen i Horsens Havn, hvorfra de bliver taget om bord på en arbejdspram.

Stenudlægningen finder sted som led i partnerskabets restaureringstiltag i Horsens Fjord. Når udlægningen er færdig, er de i alt 3 felter, som der er søgt tilladelse til ved Kystdirektoratet, fyldt op. Udover de to felter ved Brund, er der et tredje felt ved sydvestspidsen af Alrø.

I midten af juni til næste år fortsættes med udplantning af ålegræs. Forhåbentlig kan der også udsættes skrubbeyngel i fjorden ligesom de to foregående år.

Stenudlægningen betales af Horsens Kommune. Øvrige deltagere i partnerskabet er Odder og Hedensted Kommuner samt en række lokale foreninger med interesse for fjordens ve og vel: sportsfiskere, dykkere, jægere, fritidsfiskere, naturfredningsfolk, sejlsportsfolk m.fl.

Det lokale partnerskab i Horsens er for nylig blevet en del af det landsdækkende projekt Kysthjælper. Over de kommende år skal projektet give havmiljøet en hånd på de danske kyster med hjælp fra frivillige, som blandt andet skal plante nye ålegræsbede og udlægge sten på havbunden. Målet er at skabe gode levesteder for fisk og dyr på bunden, så vi får et rigere liv under havoverfladen. Projekt Kysthjælper er drevet af Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra VELUX FONDEN. Få mere viden om projektet på www.kysthjælper.dk.