20220625 211517

Ålegræsplantningen 2022 i Horsens Fjord er nu vel overstået.

I år blev valgt 2 weekends og en uge der imellem. Det gav mulighed for, at både folk i og udenfor arbejdsmarkedet kunne finde plads til at deltage. Vi fik kontakt med nye grupper: undervandsjægere, Dykkerklubben Cousteau, Horsens Sejlklub, Os om Havet (facebookgruppe), men også tidligere deltagere mødte op: Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og ganske almindelige engagerede borgere.

Vi fik igen god støtte fra Biologisk Institut ved Syddansk Universitet og denne gang fra Kysthjælperprojektet ved Danmarks Sportsfiskerforbund, som også tog sig af pressekontakten. Der blev videooptaget og interviewet fra Kysthjælperprojektet, bladet Sportsfiskeren, Horsens Kommune ved borgmester Peter Sørensen, TVSyd og TVØstjylland.

Vi blev tilgodeset i år af godt vejr. Der var meget lidt regn, men en del blæst og sol, så vores telt fra sidste år gjorde god nytte for dem, der monterede ålegræsskud.

Dagbog og status for ålegræsudplantningen kan ses under dokumenter her.