20210122 092534
20210125 084020

Stenudlægning i Horsens Fjord 25. - 26. januar

Partnerskabet har haft en ansøgning om projektet liggende til overvejelse i Kystdirektoratet i 2 år. Tålmodigheden er blevet belønnet med en tilladelse til udlægning af 500 tons sten på 2 til 4 meters dybde på 3 felter:  2 felter a 6,3 hektar mellem Sejet og Vester Bisholt samt et felt på 1,4 hektar ud for Egehoved, sydvestspidsen af Alrø.

Stenene stammer dels fra muslingeskrabning (ca. 180 tons doneret af Wittrup Seafood A/S), dels er de købt lokalt. Udlægningen fandt sted over de 2 dage af rederiet Høj A/S, der er hjemmehørende i Horsens.

Stenene vil danne sæde for alger/tang og muslinger og give skjul til småfisk og skaldyr. Virkningen vil de kommende år blive fulgt i samarbejde med Biologisk Institut på Syddansk Universitet. Udlægningen af sten er ét af de virkemidler, som partnerskabet benytter til at forbedre miljøet i fjorden. I juli sidste år blev plantet 10.000 ålegræs-planter og udsat 10.300 stykker skrubbeyngel. Det er hensigten at fortsætte med at udplante ålegræs og udsætte skrubber i de kommende år. Stenudlægningen er tungt arbejde, der kræver maskiner, men de øvrige virkemidler bæres hovedsageligt af frivilligt arbejde udført af medlemmer af lokale foreninger med interesse for at forbedre miljøtilstanden i Horsens Fjord.